Качество на обработка

В настоящите динамични икономически процеси в България, конкурентно способността, развитието и просперитетът на “Тандем-Попово” ООД като фирма и на “Антола” като марката, която представлява качеството на месото и месните продукти, зависят изключително от обработката и цялостния процес на експедиране. Непрекъснатото усъвършенстване и професионализъм в работата ни, както и стриктното спазване на интегрираните във времето стандарти за безопасност на храните като GMP, HACCP и ISO 22000:2005, подпомагат за предвиждане очакванията на клиентите. Предлаганото месо и месни продукти минават през няколко етапа на качествен контрол – от кланично поделение, през транжорна и цех, за да стигнат до комисиониране, където изходният Мениджър по качеството се грижи всеки един продукт да пристига при Вас по заявеният начин и със запазеното високо качество на “Антола”.