Процес

Процесът на работа и обработка на продуктите в нашата компания е насочен към предоставяне на най-доброто качество продукти:

1. Закупуваме единствено български животни, родени и гледани в екологичночисти райони

2. Доотглеждаме ги в специализиани собствени помещения на Тандем-Попово.

3. Тестваме животните профилактично в собствена и в независима лаборатория за най-високо ниво на сигурност

4. Експедираме продуктите в съответствие със задължителните стандарти за безопасност на храните, интегрирани в нашата работа


Всичко това, за да достигнат до вас продукти със запазената отличителна марка на качество на "АНТОЛА"!