История


“Тандем-Попово” ООД е създадена през 2001г. със седалище гр. Попово, обл. Търговище (североизточната част на Република България).
Началото бе поставено с добив на незначителен брой животни в скромна база под наем. Тогаващната ориентация на пазара в България предопределя и пазарната ниша на компанията – свинско драно месо.

През 2002г. наличните мощности са изчерпани и управляваната от Валентин Русчев и Тодор Вътев фирма започва експанзия на производственият капацитет. Както много от фирмите по това време, така и “Тандем-Попово” използва заеми за закупуване на терена, наемане на проектанти от Германия и изграждане на ново, модерно предприятие за добив на месо и месни продукти, отговарящо на съвременните стандарти и изисквания на Европейският съюз.

2003г. бележи началото на новото предприятие на “Тандем-Попово”, което заема 2,520 м2 площ от общо 13,867 м2 земя. Оборудвано с най-новите технологии за добив, транжиране и съхранение на прясно, Българско месо и месни продукти, предприятието продължаваше устойчивото си развитие по план.

Пазарът за месо и месни продукти се разрастваше и пропорционално на това, фирмата започна да разширява портфолиото си към свинско, телешко и агнешко месо и месни заготовки. Така, “Тандем-Попово” започва да се налага като Запазената марка на българското качествено месо. Постоянната експанзия и находчивостта на партньорите довеждат до нуждата от една марка, която да убединява в себе си всички ценности, които “Тандем-Попово” проповядва – коректност, точност, отговорност, качество на продукцията, постоянен контакт с клиента, експедитивност при реализация на доставките и стриктно изпълнение на поетите ангажименти. Така, през 2004г. се ражда марката “Антола”.

Антола е древно име с много история в региона на гр. Попово. На кратко, то представлява любовта и отдадеността на човешкото създание и неразривната връзка между хората и техните морални ценности. Това, всъщност, е и севкупността от ценности, които “Тандем-Попово” проповядва. Развитието на фирмата от този период до днес се дължи на три основни приоритета – качество в отношението, качество в услугата и качество в продукта.