За контакти

Централен офис:
гр. Попово, обл. Търговище, 7800
п.к. 80

тел. +359 608/40039
факс: +359 608/ 40038
мобилен: +359 889 340 043
е-поща: office@antolabg.com

За кореспонденция в гр. София:
Търговски отдел: Ивайло Русчев
Мобилен: +359 887 340 043
Е-поща: i.ruschev@antolabg.com

За кореспонденция в гр. Варна:
Мениджър продажби: Силвена Николаева
Мобилен: +359 884 048 002
Е-поща: s.nikolaeva@antolabg.com

GPS координати на “Тандем-Попово” ООД:

43° 22’ 58.8’’ N
26° 19’ 58.8’’ E