Сертификати

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005


No.: CI10498FS

От: 03 юни 2009 г.

ISO 22000:2005 (en)

ISO 22000:2005


No.: CI10498FS

От: 03 юни 2009 г.

HACCP

CAC/CRP 1-1696


No.: Q0111-44

От: 15.10.2005 г.

GMP